• Szkolenia i Usługi BHP

  www.bhp-koszalin.pl

 • Zapewniamy solidne szkolenia oraz krótkie terminy oczekiwania

  Zadzwoń i umów szkolenie 503 705 693

 • Jesteśmy Twoim wsparciem w zakresie BEZPIECZEŃSTWA

  Potrzebujesz doradztwa lub szkolenia?
  Zadzwoń i powiedz jak możemy Ci pomóc.
  tel. 503 705 693

O nas

Jesteśmy firmą rodzinną z wieloletnim doświadczeniem, co daje nam szczególne poczucie troski o wspólne przedsiębiorstwo i owoce naszej pracy. Na co dzień obsługujemy kompleksowo firmy w zakresie BHP i P.POŻ., przeprowadzamy szkolenia BHP wstępne i okresowe dla pracowników i pracodawców, w tym również online. Przeprowadzamy AUDYTY bezpieczeństwa. Pełnimy nadzór BHP na budowach.

 

Działamy na terenie Koszalina i okolic. W celu podniesienia atrakcyjności i wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, współpracujemy również z lokalnymi firmami w zakresie rachunkowości, kadr, pierwszej pomocy przedmedycznej, p.poż., badań instalacji elektrycznej i hydrantowej oraz kompletnego wyposażenia pracownika w środki ochrony osobistej i adr.

Przeprowadzamy audyty bezpieczeństwa

Pełnimy nadzór BHP na budowach

Działamy na terenie Koszalina i okolic

Szkolenia prowadzimy bezpośrednio w siedzibie klienta lub u nas w biurze

Szkolenia

Zapewniamy solidne szkolenia oraz krótkie terminy oczekiwania!

Wykonujemy szkolenia BHP wstępne oraz okresowe, dedykowane dla:

 • pracowników administracyjno-biurowych,
 • pracowników na stanowiskach robotniczych,
 • pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych,
 • pracodawców oraz kadry kierowniczej,
 • pracowników służby BHP.

Szkolenia prowadzimy bezpośrednio w siedzibie klienta lub u nas w biurze.

Organizujemy szkolenia P.POŻ z praktycznym użyciem środków gaśniczych, jak i szkolenia z pierwszej pomocy i ADR.

Szkolenia BHP online

Szkolenia online umożliwiają wykonanie szkolenia w dogodnym czasie zarówno dla Państwa, jak i dla Państwa pracowników. Niosą one za sobą szereg korzyści, takich jak oszczędność czasu na organizację, cięcie kosztów szkolenia, brak konieczności odciągania pracowników od pracy. Proponowane przez nas szkolenia online, znajdują się na platformie E-LEARNINGOWEJ, aktualizowanej okresowo po zmianach przepisów.

Szkolenie okresowe pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby.

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych [PL i ENG].

Szkolenie okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami [PL i ENG].

Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno – technicznych [PL i ENG].

Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego [PL i ENG].

Szkolenie okresowe dla przedstawicieli handlowych.

Szkolenie okresowe dla służby medycznej.

Szkolenie okresowe dla dyrektorów szkół.

Szkolenie okresowe dla nauczycieli.

BHP Koszalin

Szkolenia prowadzimy bezpośrednio w siedzibie klienta lub u nas w biurze.

Outsourcing

Gwarantujemy Państwu kompleksową obsługę BHP, zapewniając tym samym poczucie bezpieczeństwa i pewności za rzetelność prowadzonych działań w zakresie BHP, w tym terminowość przeprowadzanych szkoleń. Dzięki rozwiązaniu jakim jest outsourcing optymalizują Państwo koszty prowadzenia swojej działalności. Po podpisaniu umowy o świadczenie usług w zakresie bhp otrzymują Państwo kompleksową ofertę w skład, której wchodzą poniższe usługi.

Ocena ryzyka zawodowego.

Szkolenia wstępne i okresowe z zakresu bhp.

Postępowanie i sporządzanie dokumentacji powypadkowej.

Ustalanie czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy i prac szczególnie niebezpiecznych.

Pomoc w realizacji nakazów organów kontrolnych (PIP, PIS).

Prowadzenie wymaganych przepisami rejestrów.

Opracowywanie analiz stanu bhp.

Opracowanie instrukcji, bhp ogólnych, prac szczególnie niebezpiecznych, procesów technologicznych, maszyn i urządzeń, dobrej praktyki higienicznej.

Pozostałe zadania wynikające z rozporządzenia dotyczącego służby bhp.

Audyty

Przeprowadzane przez nas Audyty mają za zadanie sprawdzić stan bieżący w Państwa firmie w odniesieniu do obowiązujących przepisów. Zakres działań kontrolnych dostosowujemy do oczekiwań klienta, są to między innymi obszary obejmujące:

 • szkolenia BHP,

 • ocena ryzyka zawodowego,

 • warunki środowiska pracy,

 • system pierwszej pomocy,

 • przystosowanie stanowisk pracy,

 • przystosowanie procesów pracy,

 • badania pracownicze,

 • ochrona przeciwpożarowa,

 • przystosowanie pomieszczeń sanitarnych,

 • rejestry wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych,

 • zasady gospodarowania środkami ochrony indywidualnej,

 • regulamin pracy,

 • wykaz prac szczególnie niebezpiecznych,

 • wyniki badań środowiskowych,

 • transport wewnątrzzakładowy,

 • magazynowanie i składowanie,

 • dostosowanie maszyn i urządzeń,

 • występowanie czynników szkodliwych, niebezpiecznych i uciążliwych,

 • protokoły z przeglądu budynku, obiektu, elektronarzędzi.